Huurdersvereniging Barneveld

Huurdersvereniging Barneveld behartigt de belangen van (individuele) huurders van Woningstichting Barneveld. De huurdersvereniging bestaat sinds 1997 en is volledig onafhankelijk van Woningstichting Barneveld. De vereniging heeft een eigen beleid en een eigen mening. Huurders kunnen lid worden van de vereniging.

Met elkaar

Huurdersvereniging Barneveld heeft regelmatig overleg met Woningstichting Barneveld. In dit overleg bespreken beide partijen uiteenlopende onderwerpen, zoals renovatieplannen en de jaarlijkse huuraanpassing. Ook maken zij samen afspraken. Daarnaast betrekt de woningstichting de huurdersvereniging bij het maken van nieuw beleid over allerlei onderwerpen en de begroting.
De huurdersvereniging geeft individuele klachten van haar leden schriftelijk door aan Woningstichting Barneveld. Zo nodig licht de vereniging dit mondeling toe.

Prestatieafspraken

Huurdersvereniging Barneveld praat en denkt ook me over de Prestatieafspraken die gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld jaarlijks maken over wonen in de gemeente Barneveld. Sinds de nieuwe Woningwet in 2015 is de rol van de huurdersvereniging hierin groter geworden. Zo is de huurdersvereniging al aan het begin van het onderhandeltraject betrokken bij de Prestatieafspraken en is de vereniging één van de ondertekenende partijen.

Woonbond

Huurdersvereniging Barneveld is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dat is een landelijke organisatie waar veel huurdersverenigingen, zowel uit de sociale als de particuliere sector zijn aangesloten. De Woonbond behartigt de huurdersbelangen bij de regering en de Tweede Kamer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Huurdersvereniging Barneveld of lid worden? Meer informatie vindt u op de website. Ook kunt u het wekelijks spreekuur bezoeken op donderdag van 09.30 tot 11.00 aan het Oldenbarneveldplein 3 in Barneveld.