Strategisch Plan

Woningstichting Barneveld staat bekend als een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor betaalbaar wonen en leefbaarheid in de gemeente Barneveld en die de lijnen met haar partners, ook in de regio, kort houdt. We hebben ruim 4.000 huurwoningen en zorgvastgoed in ons bezit. Daarmee bieden we huisvesting aan ongeveer 10.000 mensen. Daar horen ook de mensen bij die zorgbehoevend zijn.  Met ruim 50 medewerkers realiseren we deze opgave. Om ook in de toekomst die rol in een sterk veranderend werkveld uit te voeren, zorgen we voor een wendbare en efficiënte organisatie. 
In ons Strategisch plan staat beschreven waar Woningstichting Barneveld zich de komende vier jaar op gaat richten. 

Lees hier onze koers en de uitgebreide versie van ons Strategisch plan.