Bouw nieuw Julianaplein koninklijk van start

De bouw van 40 nieuwbouwwoningen aan het Julianaplein/Gelreweg is koninklijk van start gegaan. Op donderdag 5 april reed er een koninklijke koets de bouwlocatie op, na enkele speeches van wethouder De Kruijf, Nikkels Bouwbedrijf en Woningstichting Barneveld. Geheel in stijl van ‘prinses en koningin Juliana’ onthulden enkele terugkerende oud-bewoners een printbeeld van de poort naar het plein. Met een oranje drankje markeerden de aanwezigen de start van de bouw.

Aanwezig waren de toekomstige bewoners, omwonenden en projectbetrokkenen. De oplevering van de woningen vindt per blok plaats en wordt verwacht tussen eind 2018 en begin 2019. De woningen aan de Gelreweg zijn als eerste aan de beurt. 

Over de woningen

Aan het Julianaplein in Barneveld bouwt Woningstichting Barneveld 40 nieuwe betaalbare woningen. Ze vervangen de 28 woningen die begin 2017 werden gesloopt. Deze voldeden bouwtechnisch en qua leefbaarheid niet meer aan de eisen van de huidige tijd.

De 40 sociale huurwoningen zijn onderverdeeld in 8 beneden-/bovenwoningen, 9 seniorenwoningen en 23 eengezinswoningen. Er komen 31 woningen aan het Julianaplein en 9 woningen hebben hun voordeur aan de naastgelegen Gelreweg. 

Het plein kent straks een mooie mix van terugkerende en nieuwe huurders. In 15 woningen komen nieuwe huurders. De andere 35 woningen zijn toegewezen aan oud-bewoners en door hen voorgedragen kandidaten.

Betaalbaar en duurzaam wonen

Woningstichting levert met de bouw van 40 woningen opnieuw een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam wonen in Barneveld. De woningen zijn zeer energiezuinig. Ze zijn voorzien van zeer goede isolatie met hogere isolatiewaarden dan wettelijk vereist. Verder hebben de kozijnen triple glas en alle woningen krijgen minimaal 4 pv-panelen.

Uitstraling

Op het 'nieuwe' Julianaplein zijn straks unieke kenmerken van het 'oude' plein terug te zien, waaronder de rode dakpannen, de poort en het plein. Het ontwerp is een moderne invulling van de tuindorparchitectuur. De architectuurstijl die ook het oude plein kenmerkte. Met horizontale belijningen, verbijzondering van de hoeken, verlagingen van de goot, details in het metselwerk en dakkapellen. Maar dit alles in een nieuw jasje met een mix van verschillende woningtypen.

De planvorming- en invulling is in nauw overleg met de oud-bewoners tot stand gekomen. Zij zijn nauw betrokken geweest en gaven hun wensen door voor onder andere het behoud van specifieke kenmerken van het oude plein (poort, rode dakpannen).