Woningstichting zet 'gouden' huurders in het zonnetje

Zoals elk jaar zette Woningstichting Barneveld ook dit jaar haar huurders in het zonnetje die al 50 jaar een woning van ons huren. Deze keer werden 21 huurders uitgenodigd die tussen 1 januari 1969 en 31 december 1969 in een woning van de woningstichting zijn gaan wonen.

Gemeentelijk woningbezit

In die tijd waren de woningen nog gemeentelijk woningbezit. Op het huurcontract stond: “Burgemeester en Wethouders van Barneveld (verhuurder) verhuren, tot wederopzegging, de woning met bijbehorende grond, staande gelegen…..” En onderaan prijkte de handtekeningen van De Secretaris en De Burgemeester. De huurprijs van een woning aan bijvoorbeeld de Nic Beetsstraat bedroeg destijds 70 gulden en zestig cent.

Bloemetjes

De ‘gouden’ huurders werden woensdag 29 mei met koffie en iets lekkers ontvangen in het Museum Nairac in Barneveld, waar zij een rondleiding kregen. Na de rondleiding werden zij getrakteerd op een lunch in eetcafé Gribus en in de bloemetjes gezet.