Woningstichting Barneveld werkt aan kwaliteit dienstverlening

Het is voor ons belangrijk dat onze huurders tevreden zijn. We willen u graag een goede dienstverlening bieden. In hoeverre slagen wij hierin? Dat horen we graag van u! Daarom laten we KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, vanaf april onderzoek uitvoeren.

Afgelopen jaren voerden we onderzoek uit naar de kwaliteit van de dienstverlening in het kader van het onderdeel Huurdersoordeel van de Aedes Benchmark. We kregen gemiddeld een 7,6. Dit jaar gaan we een stapje verder en meten en verbeteren we continu.

Wie worden benaderd?

Huurders die contact met ons hebben gehad afgelopen periode, kunnen vanaf april door Desan benaderd worden. Desan voert het onderzoek uit voor KWH.

U kunt per e-mail een vragenlijst ontvangen of gebeld worden om een paar korte vragen te beantwoorden.
Vragen als:

  • Vindt u dat u snel wordt geholpen als u ons belt of een e-mail stuurt?
  • Bent u tevreden over hoe wij reparaties uitvoeren?
  • Is informatie die u zoekt makkelijk te vinden?
  • Wat vindt u het belangrijkst wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd?

Uw mening telt!

We stellen het zeer op prijs als u aan het onderzoek meewerkt. Hoe meer huurders meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn. Voor ons is het een manier om te kijken op welke punten we goed scoren en waar we onze dienstverlening beter kunnen afstemmen op wat u belangrijk vindt.
Twee keer per jaar koppelen we resultaten, en wat we daarmee doen of hebben gedaan, aan u terug; in november en in het voorjaar.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met ons team Verhuur: (0342) 427 500.