Woningstichting Barneveld verkoopt onder meer 28 woningen in Barneveld aan particuliere belegger

Woningstichting Barneveld heeft 28 vrije sector huurwoningen, 2 commerciële ruimten, een parkeerdek en twee ondergrondse parkeergarages verkocht. De koper is Van der Zwan Vastgoed. Capital Value begeleidde Woningstichting Barneveld bij de verkoop. Woningstichting Barneveld verkoopt dit deel van haar bezit, omdat het niet meer binnen de volkshuisvestelijke doelstellingen van de corporatie past.

De verkoop betreft onder meer 9 huurappartementen aan de Narcissenstraat met parkeergarage, bekend als De Harmonie en 19 huurappartementen aan De Heus Plein, bekend als De Bijeberg. De 2 commerciële ruimtes, de openbare parkeergarage en een deel van de parkeerplaatsen in het afgesloten deel behoren ook tot wooncomplex de Bijeberg. Woningstichting Barneveld behoudt de 21 sociale huurappartementen.

‘Het exploiteren van een parkeergarage behoort niet tot onze kerntaken. Daarom hebben wij besloten de parkeergarage, het parkeerdek en de bijbehorende vrije sector huurwoningen te verkopen. We zijn blij dat wij door de professionele verkoopbegeleiding van Capital Value een geschikte koper hebben gevonden. De vrijgekomen middelen gaan wij besteden aan nieuwe investeringen passend bij onze kerntaak: het bieden van betaalbare woningen aan mensen, die vanwege hun inkomen zijn aangewezen op sociale huursector,’ aldus Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld.

Voor de woningstichting stond het belang van de betreffende huurders voorop bij de verkoop: ‘We informeerden hen gedurende het verkoopproces, evenals Huurdersvereniging Barneveld. De huurrechten en verhuurderplichten blijven ook na verkoop gewaarborgd.’

Chanine van Kleij, specialist woningcorporaties bij Capital Value: ‘Er was veel interesse vanuit de markt voor verwerving van deze complexen. De complexen liggen op interessante locaties in Barneveld. Deze transactie is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen een corporatie en een belegger, waardoor de corporatie zich kan focussen op haar kerntaak: het huisvesten van de doelgroep.’

Verkoopproces en integriteit

Voor de verkoop werden zowel landelijk- en regionaal opererende woningcorporaties als commerciële partijen uitgenodigd. Onderdeel van het verkoopproces was een onderzoek naar de integriteit van de koper. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) hield namens het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties toezicht. Gedurende het verkoopproces adviseerde Capital Value Woningstichting Barneveld, een vastgoedadviseur met ruime ervaring in het begeleiden van gestructureerde verkoopprocessen voor corporaties.