Woningstichting Barneveld: Huurders meer tevreden over dienstverlening woningstichting

De waardering van huurders voor de dienstverlening van Woningstichting Barneveld nam afgelopen jaar toe ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de landelijke Aedes-benchmark 2020, waarvan de resultaten op 19 november bekend werden gemaakt door Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. 

Ronald Camstra, directeur-bestuurder bij Woningstichting Barneveld is trots: ‘We zetten ons dagelijks in voor tevreden huurders. We willen hen voldoende, goede, duurzame woningen bieden met de juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Zorgen voor een fijn thuis en een prettige woonomgeving. Daar gaan we iedere dag weer voor. Ik ben er dan ook trots op dat de Benchmark-resultaten laten zien dat onze inzet op die punten loont. De waardering van huurders over onze dienstverlening nam dit jaar toe. We kregen gemiddeld een 7,3. En dan scoren we ook nog eens bovengemiddeld ten opzichte van de gehele sector voor wat betreft de energieprestatie. Onze woningen hebben een gemiddelde energie-index van 1,31. Ik ben ontzettend blij met deze resultaten en we doen er alles aan om deze lijn door te zetten.’

De woningstichting zag afgelopen jaar in haar dienstverlening extra toe op het nakomen van afspraken en opleveren van woningen volgens de afgesproken kwaliteit. ‘We intensiveerden het persoonlijk contact met nieuwe huurders. Onze wijkbeheerder gaat na een aantal weken langs voor een persoonlijk gesprek over ervaringen en meningen van de nieuwe huurder bij het betrekken van hun nieuwe woning.’ Bovendien scherpte de woningstichting het afhandelen van klachten aan. ‘We bellen huurders met een negatieve ervaring na en achterhalen zo pijnpunten. Ook bewaken we zorgvuldig gemaakte afspraken. We willen hiervan leren, mogelijke klachten oplossen en verminderen en zo onze dienstverlening verbeteren.’ 

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. Een A-score staat voor een bovengemiddelde score, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde (ten opzichte van de gehele sector).

Naast de toegenomen huurderstevredenheid (van C naar B), scoort Woningstichting Barneveld opnieuw bovengemiddeld op het prestatieveld Duurzaamheid (A). Ook op het onderdeel Beschikbaarheid presteert de woningstichting dit jaar bovengemiddeld (van B naar A). De prestaties op de onderdelen Onderhoud & verbetering en Betaalbaarheid zijn vergelijkbaar met de gemiddelde landelijke score (B). Op het onderdeel Bedrijfslasten scoort de woningstichting een C. 

Leren en verbeteren

Aan de Aedes-benchmark doen vrijwel alle woningcorporaties mee. Woningstichting Barneveld doet mee om zo haar prestaties te meten, te vergelijken en te verbeteren. Bovendien biedt de benchmark inzicht in de prestaties van de woningcorporatie voor gemeenten, huurdersverenigingen en andere relaties.

Zie bijlage voor meer informatie:
factsheet ‘Aedes Benchmark 2020 Woningstichting Barneveld’
persbericht Aedes Benchmark 2020 Woningstichting Barneveld