Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat, inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woningstichting Barneveld doet mee aan deze actie.

In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. ‘Dit gebeurt bij ons in Barneveld onder de noemer ‘inhaalslag sociale woningbouw’,’ vertelt directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong. ‘Ook in Barneveld is de wachttijd voor een sociale huurwoning lang, gemiddeld 6-8 jaar. Hierdoor kunnen veel mensen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig, en vooral ook bedoeld, om de woningen te onderhouden en verduurzamen.’

Twee maanden huur naar staatskas

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. ‘Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat wij niet kunnen investeren in onderhoud en verduurzaming van onze woningen en nieuwe betaalbare woningen,’ aldus Liesbeth. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. ‘Nu de regering een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.’

Betaalbaarheid

Woningstichting Barneveld zet de laatste jaren nadrukkelijk in op betaalbaarheid van het huren en volgt een inflatieneutrale huurverhoging in samenwerking met Huurdersvereniging Barneveld. Daarnaast stuurt de corporatie via verduurzaming op woonlasten van haar huurders.
‘We betalen dit jaar 3,7 miljoen euro aan verhuurderheffing. Omdat we 72 nieuwbouwwoningen hebben opgeleverd, krijgen we een vermindering van de heffing van 1,4 miljoen euro. Ondanks deze mindering betalen we dus alsnog 2,3 miljoen euro,’ benadrukt Liesbeth.

Dus maakt de woningstichting, samen met collega-woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.