Wat doet de woningstichting in mijn wijk?

Ons ambitieniveau is dat al onze woningen in 2050 CO2 neutraal en aardgasvrij zijn. We sluiten hierbij aan bij het nationale energieconvenant. Dat betekent dat wij de komende jaren jaarlijks 135 nieuwe energiezuinige woningen bouwen. Daarnaast verduurzamen we onze bestaande huurwoningen. En dat laatste vraagt om vooronderzoek. Wat merkt u daarvan?

We voeren onder andere verschillende ingrepen aan de schil van de woning uit om zo tot een energiezuinige woning te komen. Nu is het zo dat het bij wet verplicht is om onderzoek te doen, wanneer we aan de buitenkant van de woning werkzaamheden willen verrichten.

Vanwege het flora- en faunaonderzoek, kan het dan bijvoorbeeld voorkomen dat u onderzoekers in de wijk ziet lopen die foto`s maken en rapporteren wat ze zien. Deze onderzoekers stellen voor ons vast of er zich bijvoorbeeld mussen onder de dakpannen nestelen en of er vleermuizen aanwezig zijn. Vervolgens ontvangen wij advies van hen hoe wij moeten omgaan met deze dieren als wij toch bepaalde ingrepen aan de woningen willen verrichten.

Nu onderzoek in mijn wijk, wat betekent dat voor mij(n woning)

Voorlopig niets. Het betekent vooral dat we binnen nu en vier jaar uw woning verduurzamen. Net als dat wij dit voor de rest van onze bestaande huurwoningen doen in de periode tot aan 2050. Vanzelfsprekend stellen we u hiervan vroegtijdig op de hoogte.