Start bouw 40 sociale huurwoningen aan het Julianaplein Barneveld

In het voorjaar van 2018 verwacht Woningstichting Barneveld de start van de bouw van 40 sociale huurwoningen aan het Julianaplein in Barneveld. Op maandag 8 januari ondertekenden Bert Nikkels (directeur Nikkels Bouwbedrijf B.V. uit Twello) en Liesbeth Brouwer-de Jong (directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld) een turnkey-overeenkomst voor de bouw van dit plan. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verstrekt.

De 40 sociale huurwoningen zijn onderverdeeld in 8 beneden/boven-woningen, 9 seniorenwoningen en 23 eengezinswoningen. Ze vervangen de 28 woningen die begin vorig jaar werden gesloopt. Deze voldeden bouwtechnisch en qua leefbaarheid niet meer aan de eisen van deze tijd.

Rond de start van de bouw, adverteert Woningstichting Barneveld 16 van de 40 woningen op huiswaarts.nu. Het gaat om beneden- en bovenwoningen en eengezinswoningen met een huurprijs tussen € 597 en € 710. Om te kunnen reageren op de woningen moeten woningzoekenden op huiswaarts.nu ingeschreven staan.
Er keren 13 van de 28 huishoudens van het voormalige Julianaplein terug, 9 huishoudens zijn geselecteerd op voordracht van de terugkeerders en 2 zijn kinderen van terugkeerders. Deze laatste 11 kandidaten kwamen in aanmerking in navolging van de afspraken in het sociaal plan. Zij voldeden uiteraard aan de wettelijke toewijzingsregels bij woonruimteverdeling.

Julianaplein 2.0

Het nieuwe Julianaplein krijgt de herkenbare rode dakpannen en een plein met een bankje voor ontmoeting. Ligusterhaagjes zorgen voor een groene uitstraling rondom de voortuinen van de woningen. Dit zijn enkele bewonerswensen die meegenomen zijn in de nieuwbouwplannen. Bewoners waren vertegenwoordigd in een klankbordgroep, dachten mee en deelden hun ideeën gedurende het ontwerptraject van de nieuwbouw. Ook gingen woningstichting en bewoners met de aannemer en architect op excursie naar een soortgelijk project om inspiratie op te doen over hoe de nieuwbouw eruit kan komen te zien.

Energiezuinige woningen

Passend bij haar beleid, investeert de woningstichting extra in de schil van de woningen. Zij zijn daarmee voorbereid op de toekomst. De woningen zijn straks voorzien van zeer goede isolatie, met hogere isolatiewaarden dan wettelijk vereist. Verder hebben de kozijnen straks triple glas en alle woningen krijgen minimaal 4 pv-panelen. De terugkerende bewoners zijn blij met deze energiezuinige woningen.

Planning

Het bouwterrein wordt op dit moment bouwrijp gemaakt en voorzien van alle nutsleidingen. De start van de bouw is in het voorjaar van 2018. De oplevering van de woningen en openbaar gebied vindt naar verwachting plaats in de winter van 2018/2019.