Stand van zaken woonwensenonderzoek: bijna 2.000 inwoners delen woonwensen

In april riepen gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld inwoners op om mee te doen met een groot onderzoek naar woonbeleving en woonwensen. Bijna 2.000 inwoners uit de gemeente Barneveld hebben gereageerd.

Naast zelfstandige huishoudens deelden ook thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar hun woonwensen. Dit is voor de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld belangrijke input voor het woonbeleid in de komende jaren.

Hoe nu verder?

In de zomer dit jaar verschijnen de eerste resultaten van het onderzoek. Op basis hiervan worden er verdiepende gesprekken gehouden met inwoners die zich daarvoor hebben opgegeven. In het najaar is het definitieve rapport klaar en worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De gemeente Barneveld neemt de resultaten mee in de actualisatie van de woonvisie, de woonzorgvisie en bij gebiedsgerichte visies. Woningstichting Barneveld neemt de resultaten mee in de actualisatie van haar vastgoedstrategie.