Nieuw lid Raad van Commissarissen Woningstichting Barneveld

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Barneveld heeft mevrouw mr. Amida Michael-de Buisonjé MCM met ingang van 1 januari 2019 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Michael-de Buisonjé is benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Barneveld als nieuw lid van de Raad van Commissarissen met de deskundigheid volkshuisvesting en juridisch. Zij volgt mevrouw Mechteld van der Vleuten op, die na een termijn van 8 jaar aftreedt.

Helikopterview

Mevrouw Michael-de Buisonjé is opgeleid jurist en verandermanager en werkt als zelfstandig interimmanager. In de afgelopen jaren bekleedde zij diverse (bestuurs)functies in het fysieke en sociale domein. Bestuurlijk inzicht en het werken vanuit een helikopterview zijn haar niet vreemd. Zij zal vooral vanuit haar kennis en ervaring als jurist en in de volkshuisvesting inhoud geven aan haar werk binnen de Raad van Commissarissen, maar ook in staat zijn om vanuit een breder perspectief naar zaken te kijken.

Behalve mevrouw Van der Vleuten, trad in december 2018 ook de heer Wim Moggré af. In het kader van continuïteit trad al in januari 2018 de heer Menno Kooistra aan in zijn plaats (portefeuille vastgoed).

Nieuwe samenstelling

Daarmee bestaat de Raad van Commissarissen van Woningstichting Barneveld per januari 2019 uit: Johan Borren (voorzitter), Erik Teiken (lid), Marja van der Ploeg (lid), Amida Michael-de Buisonjé (lid) en Menno Kooistra (vicevoorzitter).