Koers 2018-2022 Woningstichting Barneveld

Woningstichting Barneveld wenst alle huurders en relaties een gezond en gelukkig 2018! Goed wonen in Barneveld en in de regio voor onze (toekomstige) huurders. Daar zetten we ons ook in dit nieuwe jaar weer voor in.

Niets voor niets luidt onze missie:

‘Ieder mens heeft behoefte aan een veilige basis om in te wonen en een vertrouwde omgeving om in te leven. Daarom werken we met passie voor Barneveld en hart voor de regio aan betrouwbaar en prettig wonen. Dit doen we samen met onze huurders en onze maatschappelijke partners. 
Onze medewerkers zijn betrokken en competent. Onze dienstverlening is modern ingericht, digitaal waar het kan, en met persoonlijke contact waar de huurder dat wil of wij dat willen.’

Onze koers

Het was een intensief jaar, 2017. Naast ons dagelijkse werk voor (toekomstige) huurders, richtten we ons op de toekomst. We werkten aan onze koers voor de komende jaren. En we verrijkten onze plannen met dank aan de waardevolle bijdragen van (onder andere) onze stakeholders in juni 2017. 
  
Trots zijn we, dat we onze plannen nu kunnen delen. Betaalbaar wonen, Voldoende geschikte woningen, Duurzaamheid met kwaliteit en Prettig wonen met elkaar. Hier gaan we voor in 2018 en de jaren daarna. Uiteraard blijft een goede service aan onze huurders onze prioriteit. 
  
In een beknopt overzicht leest u hoe wij tussen 2018-2022 bijdragen aan goed wonen in Barneveld en in de regio. Tevens is de uitgebreide versie ook beschikbaar.