Inspectie naar kwaliteit woningbezit

Tussen 6 oktober en half december 2019 voert Woningstichting Barneveld een inspectie uit naar de kwaliteit van het onderhoud van haar totale woningbezit. Het gaat om precies te zijn om de schil (de buitenkant) van de woningen. Dit gebeurt volgens de inspectienorm NEN 2767 en wordt, in opdracht van de woningstichting, uitgevoerd door IBIS uit Rotterdam. Een organisatie gespecialiseerd in dergelijke trajecten. De resultaten geven ons straks de mogelijkheid om een vergelijking van de onderhoudskwaliteit van onze woningen te maken met die van andere woningcorporaties van onze omvang. En we kunnen zonodig, ons onderhoudsbeleid bijstellen of aanscherpen.  

Wat merkt u ervan?

In de genoemde periode kan een IBIS-inspecteur bij u langskomen. Dit gebeurt steekproefsgewijs. De inspecteur zal zich legitimeren en voert de werkzaamheden uit aan de buitenkant van de woning. Dit neemt maximaal een half uur in beslag. U hoeft niet perse thuis te zijn of blijven.

Vragen naar aanleiding van dit bericht, de inspectie? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur contact op met onze collega’s van Vastgoedbeheer: Gert Hoogebeen (teamleider): (0342) 427 565 en/of Remko van Harn (consulent): (0342) 427 563.