Gelijkwaardigheid basis voor samenwerking

Mensen een prettig thuis bieden in de gemeente Barneveld. Dat is waar zowel Huurdersvereniging Barneveld als Woningstichting Barneveld voor gaan. Ieder vanuit een eigen perspectief en verantwoordelijkheid. Wij bekrachtigden onze samenwerking om dit te bereiken en ondertekenden daartoe een participatie-overeenkomst op 26 oktober 2020.

Huurdersvereniging Barneveld (HvB) vertegenwoordigt de stem van alle huurders van de woningstichting. De leden zijn zelf huurder, gekozen door huurders en praten namens alle huurders. De vereniging besteedt extra aandacht aan verschillende beleidsonderwerpen via adviesgroepen en participatieactiviteiten. Ze halen op die manier op hoe hun achterban hierover denkt. Linda van Schoonhoven, secretaris van de huurdersvereniging: ‘We werken samen met de woningstichting vanuit gelijkwaardigheid. Niet tegen maar met elkaar. Dat betekent dat we in gesprek gaan en elkaar actief betrekken in onze plannen waar het de huurder(sbelangen) raakt. Ik ben blij dat we dit nu, de manier waarop we willen samenwerken, met elkaar bekrachtigen in de vorm van deze overeenkomst. En, we kunnen nog wel wat actieve huurders gebruiken, die willen meedenken en meepraten. Dus huurders, meld je vooral bij ons aan!’

Gerdien: ‘Trots ben ik op onze samenwerking en mooi vind ik dat we nu hebben vastgelegd wat we wederzijds van elkaar daarin verwachten. Wij zijn er van overtuigd dat het combineren van onze kennis en ervaring leidt tot betere keuzen voor onze huurders op het gebied van wonen en een goede woonomgeving. De huurdersvereniging als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van al onze huurders. Wij als verhuurder van woningen in de sociale huursector, vanuit de verantwoordelijkheid voor de woningen en het woongenot. We zorgen er samen met de gemeente Barneveld, maatschappelijke organisaties en bewoners voor, dat de juiste dingen voor de juiste doelgroep in de juiste wijk gedaan worden.’

Huurdersvereniging Barneveld en Woningstichting Barneveld vinden samenwerken belangrijk. De Overlegwet en de Woningwet zijn duidelijk in de verplichtingen richting elkaar. Beide partijen spreken naast de formele wetgeving, in de overeenkomst de intentie uit over hoe zij invulling willen geven aan deze samenwerking. Een samenwerking waar transparantie, vertrouwen en waardering kernbegrippen zijn. De Overlegwet en Woningwet beschouwen zij daarmee als ‘de letter’ van de samenwerking. De overeenkomst gaat over ‘de geest’ van de samenwerking.

Fotobijschrift: v.l.n.r. Linda van Schoonhoven (secretaris HvB), Gerdien van der Ent (manager Wonen WsB), Liesbeth van Beek (interim-bestuurder WsB), Corrie Burink (penningmeester HvB) en Ronald Camstra (directeur-bestuurder WsB).