Forse daling huurachterstand bij Woningstichting Barneveld

Het aantal huurders met een betalingsachterstand is het afgelopen jaar fors gedaald bij Woningstichting Barneveld. Eind 2020 was de huurachterstand 0,81 procent van de jaarhuur, ten opzichte van 1,10% het jaar ervoor. Vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan én blijven, korte lijnen en de samenwerking zoeken met gemeente en maatschappelijke instanties en samen komen tot een oplossing. Dát loont.

Linda Keijzer, consulent Wonen bij Woningstichting Barneveld: “Ik ben erg tevreden met deze verdere daling. We komen van 1,3% in 2017 en dus nu drie jaar later bijna een half procent lager. Dat is fors! Wat duidelijk zijn vruchten afwerpt is dat we direct zelf persoonlijk contact zoeken met huurders wanneer er niet of te laat betaald is. En dat geldt ook andersom: voorzie je of heb je betalingsproblemen, bel ons. Vaak vinden we dat we het zelf en alleen moeten oplossen, maar erover praten met elkaar verlicht juist. Vanuit het goede gesprek kunnen we samen naar een oplossing zoeken en erger voorkomen.”
De invloed van de coronacrisis is beperkt gebleven tot nu toe. “In enkele gevallen waar er betalingsproblemen waren, pasten we maatwerk toe. We bevroren de huur tijdelijk of zijn flexibeler omgegaan met het treffen van een betalingsregeling waar men aantoonbaar door de crisis geraakt bleek te zijn. Uiteindelijk betaalde iedere huurder volgens deze afspraken.”

Eind 2020 telde de woningstichting 244 huurders met een betalingsachterstand van in totaal € 250.307, ten opzichte van 326 huurders eind 2019 met een achterstand van € 330.115. Het gaat hierbij om 193 zittende huurders met een achterstand van € 168.632 (2019: 250 huurders, € 213.496) en om 51 vertrokken huurders met een achterstand van € 81.675 (2019: 76 huurders, € 116.619).

De huurder niet uit het oog verliezen

De woningstichting werkt samen in het project Vroeg Eropaf waarvan gemeente, Elan en bewindvoerders ook partners zijn. “Door het vroegtijdig signaleren en aanbieden van hulp bij het niet (meer) op tijd betalen van de huur, willen we voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld. Een betalingsregeling afsluiten is zo gedaan, maar daar lossen we niet de kern van het probleem op. We willen echt in gesprek. De huurder niet uit het oog verliezen en vragen daarom ook door waarom de huur niet betaald is bijvoorbeeld. Dat zijn niet altijd makkelijke gesprekken en wel noodzakelijk om verder te komen. We plannen een vervolggesprek of verwijzen door naar een van de partners binnen het project Vroeg Eropaf. De samenwerking is heel effectief.”