De plannen van Woningstichting Barneveld voor 2019-2023

Nieuwe huurwoningen bouwen, wonen betaalbaar houden, energielasten verlagen door woningen energiezuiniger te maken, prettig en veilig samen leven in de wijk door bewoners te betrekken en samen te werken met maatschappelijke partners. We doen het allemaal met passie voor Barneveld en hart voor de regio.

Wilt u weten wat onze concrete plannen zijn? In dit beknopte overzicht leest u hoe wij van 2019 tot en met 2023 bijdragen aan betrouwbaar en prettig wonen, samen met onze huurders en onze maatschappelijke partners.

Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide versie: Strategisch plan 2019-2023.