Direct te huur

U wilt snel een huurwoning huren en voor een sociale huurwoning komt u niet in aanmerking gezien uw inkomen. Of u bent wellicht op zoek naar een parkeerplaats of een bedrijfsruimte in gemeente Barneveld. Woningstichting Barneveld biedt vrije sector huurwoningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten direct te huur aan. 

Veel gevraagd over Direct te huur

Vervalt mijn inschrijving bij www.huiswaarts.nu als ik niks van me laat horen als jullie mij een woning aanbieden?

Algemeen

Nee, uw inschrijving vervalt niet direct. Er zijn wel sancties als u niet reageert op een woningaanbieding of als u een woning weigert. Hoe dit werkt, leest u op huiswaarts.nu.

Ik wil mij inschrijven voor/reageren op een vrije sector huurwoning. Wat moet ik doen?

Algemeen

Huurwoningen in de vrije sector bieden wij aan op huiswaarts.nu. Een inschrijving daar is niet nodig om op vrije sector huurwoningen te kunnen reageren.

Wat gebeurt er als ik mijn garage/parkeerplaats heb opgezegd?

Algemeen

U krijgt van ons binnen drie werkdagen een bevestiging per e-mail of per post. De sleutels van de parkeerplaats/garage levert u bij ons op kantoor in, op de laatste dag van de huurovereenkomst.

Binnen vier weken nadat u de sleutels/tag heeft ingeleverd ontvangt u van ons een eindafrekening. Hierop staat bijvoorbeeld wat u nog aan huur moet betalen of welke kosten voor herstelwerkzaamheden wij hebben gemaakt.

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Algemeen

U laat de woning en tuin of balkon leeg en schoon achter. Tijdens de voorinspectie maakt u hierover afspraken met onze opzichter. 

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, komt onze opzichter uw woning bekijken. U bespreekt met hem/haar welke zaken eventueel hersteld moeten worden. Ook bepalen jullie in overleg, of er een eindinspectie nodig is. Eventuele herstelwerkzaamheden die nodig zijn voor oplevering van de woning, krijgt u op papier van hem/haar mee.

Is er geen eindinspectie nodig? Dan levert u bij ons de sleutel in op de laatste dag dat u de woning huurt.

NB. Vergeet niet de meterstanden op te nemen en de thermostaat op 12 graden te zetten.

Hoe zeg ik mijn huur op?

Algemeen

U kunt uw huur van uw woning of garage opzeggen door het volgende formulier in te vullen opzeggen huur.  Dit kan minstens één maand van tevoren, op elke werkdag van de maand.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • datum huuropzegging;
 • nieuw adres of correspondentie-adres;
 • de reden van de huuropzegging (nieuwe woning, overlijden, woningruil, anders);
 • of uw woning voorzien is van een Wmo-aanpassing;
 • een overzicht van de zaken die u ter overname aanbiedt aan de nieuwe huurder;
 • eventuele bijzonderheden.

Als u liever telefonisch opzegt, kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur bereieken. Wij vullen dan samen met u het formulier in.

Let op! opzeggen via mail of brief kan bij ons niet.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is minstens één maand vantevoren en de laatste huurdag is een werkdag. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan een werkdag voor of na die datum.

U kunt natuurlijk ook al eerder uw huur opzeggen. Dan heeft u meer tijd om de woning goed op te leveren en is de kans groter dat er op tijd een nieuwe huurder bekend is. Dat kan een voordeel zijn als u spullen ter overname wilt aanbieden. 

Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn anders is, bijvoorbeeld na een woningruil of bij een bedrijfsruimte. De opzegtermijn kunt u nalezen in uw huurovereenkomst.

Ik heb de huur opgezegd. Kan ik de einddatum nog veranderen?

Algemeen

In sommige gevallen is dit mogelijk. Neem telefonisch contact met ons: (0342) 427 500.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Algemeen

U ontvangt deze binnen drie werkdagen per e-mail of per post.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Op de huurovereenkomst kan de naam van 1 persoon staan of van meerdere personen. Soms wilt u de naam of namen op de huurovereenkomst veranderen. Bijvoorbeeld bij overlijden, trouwen, samenwonen of een relatiebreuk. Dat kan alleen als er meerdere huurders zijn met dezelfde rechten. Dat is bijvoorbeeld zo als u getrouwd, geregistreerd partner of medehuurder bent.

U kunt dit eenvoudig online aan ons laten weten via Direct regelen. Kies wat voor u van toepassing is: Naamswijziging bij overlijden, Naamswijziging bij relatiebreuk, Aanvraag medehuurderschap.

Onze huurovereenkomst staat op twee namen. Eén van de namen moet er af. Wat moet ik doen?

Algemeen

Op de huurovereenkomst kan de naam van 1 persoon staan of van meerdere personen. Soms wilt u de naam of namen op de huurovereenkomst veranderen. Bijvoorbeeld bij overlijden, trouwen, samenwonen of een relatiebreuk. Dat kan alleen als er meerdere huurders zijn met dezelfde rechten. Dat is bijvoorbeeld zo als u getrouwd, geregistreerd partner of medehuurder bent.

Welke situatie is voor u van toepassing? Geef uw wijziging eenvoudig online aan ons door via Direct regelen - Naamswijziging bij relatiebreuk of Naamswijziging bij overlijden.

Wat kost een garage?

Algemeen

De meeste garages hebben een huur van ongeveer € 65 per maand.

Hoeveel garages hebben jullie?

Algemeen

Wij hebben 35 garages in Barneveld en 18 garages in Voorthuizen.

Waar hebben jullie garages?

Algemeen

Wij hebben garages in Barneveld en Voorthuizen.

Wanneer krijg ik de sleutels van mijn garage?

Algemeen

Als de sleutels in ons bezit zijn, dan nemen wij telefonisch contact met u op. U tekent de huurovereenkomst bij ons op kantoor en pint de rekening. Daarna ontvangt u de sleutels.

Kan ik tijdelijk een woning huren?

Algemeen

Nee, wij hebben geen woningen voor tijdelijke verhuur.

Ik ben vergeten de meterstanden op te schrijven. Hebben jullie die voor mij?

Algemeen

Ja, u kunt de meterstanden terugvinden op het eindinspectieformulier. Die heeft u van de opzichter gekregen bij het inleveren van de sleutels. Kunt u het formulier niet vinden? Bel dan ons op . Als u de sleutels inlevert bij ons kantoor, moet u zelf de meterstanden opnemen en doorgeven aan de energieleveranciers.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de voorinspectie. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact met ons op, dan kijken wij of de afspraak verzet kan worden. U kunt ook aan een familielid vragen om in uw plaats aanwezig te zijn.

Hoeveel huurwoningen hebben jullie?

Algemeen

Wij verhuren ongeveer 4.000 woningen en ander onroerend goed. Onze woningen staan in Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen, Zwartebroek.

Wat is een aanleunwoning?

Algemeen

Een aanleunwoning is een huurwoning in de directe of nabije omgeving van een zorginstelling. Bewoners wonen er zelfstandig en kunnen gebruik maken van de zorg en deelnemen aan activiteiten van de zorginstelling. Beschikbare aanleunwoningen vindt u op de website huiswaarts.nu. U moet daar ingeschreven staan als woningzoekende om te kunnen reageren.

Verhuren jullie seniorenwoningen?

Algemeen

Ja, wij verhuren seniorenwoningen bestemd voor 55-plussers. U vindt alle beschikbare woningen op de website huiswaarts.nu.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder.
De huurovereenkomst eindigt automatisch twee kalendermaanden na het overlijden van de huurder.

U bent medebewoner als uw naam niet op de huurovereenkomst staat. U kunt dan in principe niet in de woning blijven wonen.

Wel kunt u als medebewoner bij Woningstichting Barneveld een verzoek indienen voor overname van de huurovereenkomst. U kunt hiervoor met ons contact opnemen. Bij een negatief advies kunt u de rechter verzoeken of u de huurovereenkomst mag overnemen. Dit kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder.

Verhuren jullie ook zorgwoningen?

Algemeen

Wilt u verhuizen naar een zorgwoning neem dan contact op met de desbetreffende instelling waar de zorgwoning onder valt. Hier komt u meer te weten over hoe u in aanmerking komt voor een zorgwoning.

Met hoeveel procent passen jullie de huren per juli aan?

Algemeen

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Dit jaar mag de huur van een sociale huurwoning met het inflatiepercentage verhoogd worden. Dat is een stijging van maximaal 2,3% in 2022. In ons huurbeleid staat dat wij de huur afhankelijk van uw huidige huur verhogen tussen de 0% en 2,3%. Alle huurders krijgen voor 1 mei bericht over de hoogte van de huurverhoging.

De huur van de woningen in de vrije sector mag met maximaal 3,3% verhoogd worden en de huur van de garages verhogen wij met € 1,00.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Er kunnen verschillende redenen zijn om bezwaar te maken tegen het voorstel tot aanpassing van de huur.

 • In het huuraanpassingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De huuraanpassing bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huuraanpassing voorstellen.

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huuraanpassing mogelijk:

 • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen.
 • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huuraanpassing.
 • Uw verhuurder verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

Bezwaar gemaakt en dan?
Zodra het bezwaarschrift met de gevraagde relevante gegevens bij ons binnen is, kijken wij of uw bezwaarschrift voldoende onderbouwd is, zodat wij hierover een besluit kunnen nemen. Onze reactie krijgt u schriftelijk. Bent u het hier niet mee eens, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huuraanpassing.

Een bezwaarschrift tegen de jaarlijkse huurverhoging moet uiterlijk 30 juni 2022 bij ons zijn aangeleverd.

In 2021 kreeg ik huurbevriezing, waarom krijg ik dan nu een huurverhoging?

Algemeen

De regeling m.b.t. huurverlaging/huurbevriezing was tijdelijk en liep tot 31-12-2021.

Echter wordt het voor u steeds lastiger om de huur te betalen? Wacht dan niet tot u in de problemen komt, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.

Daarnaast heeft de gemeente een regeling voor huishoudens met een laag inkomen. Het gaat dan om een tegemoetkoming voor de stijgende energielasten. Denkt u dat u hier wellicht voor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld. Kijk ook op https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/energietoeslag

Mijn partner is overleden. Ik wil in de woning blijven wonen. Hoe regel ik het dat de huurovereenkomst op mijn naam komt?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. Van belang is dat u Woningstichting Barneveld laat weten dat u de naam van de huurovereenkomst aan wilt laten passen, omdat uw partner is overleden. Dit doet u eenvoudig online via Direct regelen - Naamswijziging bij overlijden.

(Mede)huurder
Als één van de huurders van de woning overlijdt, wordt de andere huurder automatisch hoofdhuurder. U bent een huurder als u de huurovereenkomst mee heeft ondertekend of als u in een later stadium het medehuurderschap van ons heeft gekregen. Ook bent u huurder als u een echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van de huurder bent (ook als uw naam niet bij ons bekend is).


Medebewoner
U bent medebewoner als uw naam niet op de huurovereenkomst staat. U kunt dan in principe niet in de woning blijven wonen. De huurovereenkomst eindigt automatisch twee kalendermaanden na het overlijden van de huurder.
U kunt als medebewoner bij Woningstichting Barneveld een verzoek indienen voor overname van de huurovereenkomst. U kunt hiervoor met ons contact opnemen: . Bij een negatief advies kunt u de rechter verzoeken of u de huurovereenkomst mag overnemen. Dit kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder.

Waarom krijgen mijn buren minder huurverhoging?

Algemeen

De huurverhoging voor sociale huurwoningen is dit jaar maximaal 2,3%. Afhankelijk van de netto huur die u nu betaalt, verhogen wij uw huur met een percentage tussen 0% en 2,3%.
Het uitgangspunt is de streefhuur die voor uw woning geldt. Heeft u nu een huur hoger dan de streefhuur dan krijgt u geen huurverhoging. Maar is uw huur nu veel lager dan de streefhuur dan krijgt u een huurverhoging van 2,3%.

Ik huur in de vrije sector en kan de huur niet meer betalen omdat mijn inkomen drastisch naar beneden is gegaan. m Kan ik verlaging van de huur krijgen.

Algemeen

In een enkel geval verlagen wij dan de huur. Neemt u contact met ons op dan kijken we naar de mogelijkeden.

Er is iets stuk in mijn woning, waar kan ik dat melden?

Algemeen

Als er een gebrek of storing aan uw woning of woongebouw is, kunt u een reparatieverzoek doen. Een reparatieverzoek kunt u eenvoudig direct zelf regelen via onze website. Bellen mag natuurlijk ook. Wilt u meer weten over het melden van een reparatie? Klik hier voor meer informatie.

Kies ik zelf mijn leverancier voor gas, water en elektra voor mijn nieuwe woning?

Algemeen

Betaalt u niet voor gas en elektra in uw huur? Dan bent u vrij om zelf een energieleverancier* te kiezen en uzelf aan te melden voor gas en elektra. Behalve als u voor warmte en elektra in uw huur betaalt. Dan hoeft u zelf geen energieleverancier te kiezen. U betaalt kosten voor verwarming aan Woningstichting Barneveld. Wij hebben in dat geval een contract met een energieleverancier.

Water afsluiten bij Vitens
Voor de levering van water heeft u geen vrije keuze. Dit gaat altijd via Vitens. Om u aan te melden, klik hier.

*) Let op: heeft u zelf een energiecontract afgesloten?
Dan ontvangt u 1 keer per jaar een eindafrekening van het energiebedrijf. Valt de afrekening hoog uit? Dan kan het slim zijn om uw voorschot te verhogen. Op deze manier betaalt u misshcien maandelijks iets meer, maar voorkomt u een hoge jaarlijkse eindafrekening. Met welk bedrag u uw voorschot moet verhogen, verschilt per huishouden. Neem voor advies contact op met uw energieleverancier.

Kan ik mijn huurzaken ook online regelen?

Algemeen

Ja, dat kan zeker. Als huurder van Woningstichting Barneveld kunt u ook snel en eenvoudig online uw huurzaken regelen via Mijn WsB. Bij de start van het huren heeft u een welkomstmail van ons ontvangen met een link voor het activeren van uw account voor Mijn WsB. Heeft u deze niet ontvangen, bent u uw gegevens kwijt of wilt u hulp bij het activeren van uw account? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Wat kunt u bijvoorbeeld in Mijn WsB doen?
• Uw persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen
• Een reparatie melden
• Een betalingsregeling aanvragen
• Overlast melden
• Uw huur opzeggen