Kennisbank

Huur opzeggen

Als u gaat verhuizen naar een nieuwe woning, dan komt er heel wat regelwerk op u af. U huurt een woning van Woningstichting Barneveld? Dan is de eerste stap dat u bij ons minstens één maand van tevoren de huur opzegt. De opzegtermijn vindt u...

Lees het volledige antwoord

Huurachterstand

Betaalt u de huur te laat? Dan heeft u een huurachterstand. Dat is erg vervelend en kan snel oplopen tot een grote schuld. Wij adviseren u daarom altijd op tijd te betalen. Lukt u dat toch niet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag...

Lees het volledige antwoord

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie. De commissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs, onderhoud en servicekosten. Neem altijd eerst contact met ons op. Wij willen...

Lees het volledige antwoord

Huurdersvereniging Barneveld

Huurdersvereniging Barneveld behartigt de belangen van (individuele) huurders van Woningstichting Barneveld. Huurders kunnen van de vereniging, die sinds 1997 volledig onafhankelijk is van Woningstichting Barneveld. De vereniging heeft een...

Lees het volledige antwoord

Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van de huurbetaling.

Lees het volledige antwoord

Huurtoeslag

Is de huur die u betaalt te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Lees het volledige antwoord

Inkomensgegevens

We verhuren 90% van onze woningen aan mensen met een inkomen van € 40.024. Dat moet van de overheid. Daarom kijken we naar uw inkomen om te bepalen of u een bepaalde woning mag huren. Daarbij mogen we maximaal 10% van onze woningen vrij verhuren.

Lees het volledige antwoord

Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. Misschien komt u in aanmerking voor huurbevriezing of -verlaging. Huurbevriezing kon u aanvragen...

Lees het volledige antwoord

Klacht over ons

Als huurder mag u van ons goede service verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er gaat wel eens wat fout. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij iets oplosten? Laat het ons dan altijd weten. Wij leren graag van onze fouten.

Lees het volledige antwoord

Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan waarderen wij het als u dat bij ons aangeeft. Wij komen graag samen met u tot een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u voor een onafhankelijke beoordeling terecht bij de de onafhankelijke...

Lees het volledige antwoord