Kennisbank

Taxatierapport

Voor de verkoop van een woning laten wij een onafhankelijke taxtateur een taxatierapport opstellen. Dit is een objectieve waardebepaling van het onroerend goed. De taxatiewaarde bepaalt de vraagprijs van de woning. De taxatie wordt gedaan door een an...

Lees het volledige antwoord

Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat ieder...

Lees het volledige antwoord

Afrekening servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar vóór 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Lees het volledige antwoord

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland zijn er strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asb...

Lees het volledige antwoord

Bedrijfsruimte

Wij verhuren in beperkte mate bedrijfsruimtes. Beschikbaar aanbod, vindt u op huiswaarts.nu .

Lees het volledige antwoord

Betalingsregeling

Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op ons begrip en ondersteuning. Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kunt u misschien een betalingregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar uw persoonlijke en financiële situatie. Wacht niet tot h...

Lees het volledige antwoord

Boom kappen

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Meestal kunt u dit zelf doen. Voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning van uw gemeente nodig. Als de boom schade aan uw huis veroorzaakt, kunt u ons bellen.

Lees het volledige antwoord

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Om het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW ) te krijgen, moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie. Het gaat om hang- en sluitwerk, verlichting en rookmelders. Alle certificaten 'Veilige Woning', afgegeven vanaf 1 j...

Lees het volledige antwoord

Planmatig onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig, zodat u prettig kunt blijven wonen. Niet alleen u als huurder kunt hier een steentje aan bijdragen. Ook Woningstichting Barneveld zorgt ervoor dat uw woning goed wordt onderhouden. Als wij in een wooncomplex of ee...

Lees het volledige antwoord

Daken en dakgoten

Het onderhoud van de dakgoten doen wij voor u. Wel vragen wij u in de gaten te houden of uw goten niet verstopt raken door bladeren of zand. Heeft u een schoorsteen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vegen van uw schoorsteen.

Lees het volledige antwoord