Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo veel en lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie. Voor kleine aanpassingen kunt u contact opnemen met de opzichter.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij jullie aanvragen?

Een verhoogde toiletpot wordt niet vergoed vanuit de Wmo. Neem contact met ons op via (0342) 427 500 voor overleg. Dan kunnen we bespreken of en hoe we u verder kunnen helpen.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

U kunt een Wmo-aanvraag indienen bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. Het loket beoordeelt uw aanvraag en informeert u over kosten en eventuele vergoedingen.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Heeft u vanwege ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag doen voor een aanpassing.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.