Inschrijven

Bent u op zoek naar een huurwoning? De eerste stap is dat u zich inschrijft op huiswaarts.mijndak.nl. Dit kan iedereen van 18 jaar en ouder. Zodra u bent ingeschreven, kunt u direct reageren op het actueel woningaanbod. Naast het actueel woningaanbod in gemeente Barneveld, kunt u ook reageren op beschikbare huurwoningen uit de omringende gemeenten: Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal en Scherpenzeel. De voorwaarden waaraan u moet voldoen, staan bij de woninginformatie vermeld. 

Veel gevraagd over Inschrijven

Vervalt mijn inschrijving als woningzoekende als ik niks van me laat horen als jullie mij een woning aanbieden?

Algemeen

Nee, uw inschrijving vervalt niet direct. Er zijn wel sancties als u niet reageert op een woningaanbieding of als u een woning weigert. Hoe dit werkt, leest u op huiswaarts.mijndak.nl.

Mijn partner is overleden. Ik wil in de woning blijven wonen. Hoe regel ik dat de inschrijving als woningzoekende op mijn naam komt?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. Wanneer de hoofdhuurder is overleden, kan de inschrijving als woningzoekende op huiswaarts.mijndak.nl op naam van de medehuurder komen te staan. De inschrijfdatum wordt de datum waarop de medehuurder is ingeschreven.
Deze wijziging kunt u aanvragen door een kopie van de overlijdensakte, met een begeleidend schrijven, op te sturen naar: huiswaarts.mijndak.nl, Postbus 158, 1380 AD Weesp.

Naam op huurovereenkomst aanpassen
Van belang is dat u Woningstichting Barneveld laat weten dat u de naam van de huurovereenkomst aan wilt laten passen, omdat uw partner is overleden. Dit doet u eenvoudig online via Direct regelen - Naamswijziging bij overlijden

  • (Mede)huurder
    Als één van de huurders van de woning overlijdt, wordt de andere huurder automatisch hoofdhuurder. U bent een huurder als u de huurovereenkomst mee heeft ondertekend of als u in een later stadium het medehuurderschap van ons heeft gekregen. Ook bent u huurder als u een echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van de huurder bent (ook als uw naam niet bij ons bekend is).
  • Medebewoner
    U bent medebewoner als uw naam niet op de huurovereenkomst staat. U kunt dan in principe niet in de woning blijven wonen. De huurovereenkomst eindigt automatisch twee kalendermaanden na het overlijden van de huurder.

U kunt als medebewoner bij Woningstichting Barneveld een verzoek indienen voor overname van de huurovereenkomst. U kunt hiervoor met ons contact opnemen: 0342-427500. Bij een negatief advies kunt u de rechter verzoeken of u de huurovereenkomst mag overnemen. Dit kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder.

Ik wil een woning huren. Hoe werkt dat?

Algemeen

Op de website huiswaarts.mijndak.nl schrijft u zich in als woningzoekende. Onder 'Inschrijven' vindt u het inschrijfformulier. Inschrijven kost € 25. De jaarlijkse verlenging kost € 10. Nadat u bent ingeschreven, kunt u direct reageren op de woningen.

Inschrijven kan alleen via internet. Heeft u geen internet? Kijk dan in uw omgeving of iemand u kan helpen.

Welke gegevens heb ik nodig om mij in te schrijven als woningzoekende?

Algemeen

Hiervoor heeft u uw persoonsgegevens en uw verzamelinkomen nodig. U vindt dit laatste op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Gaat u met meerdere personen verhuizen? Tel dan van alle meeverhuizenden het verzamelinkomen op. Het inkomen van kinderen hoeft u nooit in te vullen, ongeacht de leeftijd. Vul de kinderen wel in bij het aantal meeverhuizende personen.

U kunt ook een Qii aanmaken. Meer weten? Bezoek dan https://qii.nl/consument/ of neem contact op met Qii Help & Service op werkdagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 085- 888 70 53.

Hoe wijzig ik mijn inschrijfgegevens als woningzoekende?

Algemeen

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via huiswaarts.mijndak.nl, als u bent ingelogd. U klikt dan op Mijn gegevens - Profiel. Een aantal gegevens kunt u niet zelf wijzigen. Uw naam, geslacht en geboortedatum bijvoorbeeld. U kunt hiervoor schriftelijk een wijzigingsverzoek indienen bij huiswaarts.mijndak.nl.

Hoe lang moet ik gemiddeld ingeschreven als woningzoekende voor ik een woning toegewezen krijg?

Algemeen

Dat kunnen wij helaas niet voorspellen. Dit hangt af van de wijk en de soort woning die u zoekt. Daarnaast gelden er regels voor het toewijzen van woningen. Dit heet passend toewijzen. Op huiswaarts.mijndak.nl ziet u bij de toegewezen woningen, hoeveel inschrijftijd de persoon had die de woning kreeg toegewezen. Dat geeft een beeld van de tijd die u ingeschreven moet staan om een woning te krijgen.

Wat kost inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

De inschrijfkosten voor huiswaarts.mijndak.nl zijn € 25. De jaarlijkse verlenging kost € 10.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende. Kan ik mijn inschrijftijd overdoen aan iemand anders?

Algemeen

Nee, dat is niet mogelijk.

Kan ik mij inschrijven voor een nieuwbouwwoning van Woningstichting Barneveld?

Algemeen

U kunt zich niet bij Woningstichting Barneveld inschrijven voor een nieuwbouwwoning. Het aanbod van nieuwbouwwoningen vindt u op de website huiswaarts.mijndak.nl. U kunt daar reageren op een nieuwbouwproject indien u daar ingeschreven staat als woningzoekende. Onder Onze projecten vindt u een overzicht van onze actuele nieuwbouwprojecten.

Wat kost inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

De inschrijfkosten zijn eenmalig € 25. De jaarlijkse verlenging kost € 10.

Let op:
Na het accepteren van een woning vervalt uw inschrijving. Wilt u na acceptatie opnieuw inschrijven? Dan betaalt u weer eenmalig € 25 en jaarlijks € 10 voor het verlengen.

Ik wil gaan samenwonen. Mijn partner en ik staan beiden apart ingeschreven als woningzoekende. Kunnen wij onze inschrijving samenvoegen?

Algemeen

Ja, dat kan. Bij een samenvoeging schrijft degene met de langste inschrijftijd de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager komt daarmee te vervallen. Een samenvoeging van twee inschrijvingen kan alleen worden doorgegeven via het contactformulier op huiswaarts.mijndak.nl.

Samenwonen kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Wij staan samen ingeschreven, maar we gaan uit elkaar. Wie mag de inschrijving houden?

Algemeen

U kunt uw inschrijving splitsen. U regelt dit zelf op uw eigen pagina op huiswaarts.mijndak.nl. De inschrijving kan niet gesplitst worden als u een woningaanbieding heeft of de inschrijving geblokkeerd is. Heeft u zich samen ingeschreven, dan mag u beiden de inschrijftijd meenemen. De medeaanvrager moet zich inschrijven als hoofdaanvrager en de inschrijfkosten van € 25 betalen. HIj/zij krijgt een nieuw registratienummer met de oude inschrijfdatum.

Ik ben mijn inloggegevens voor huiswaarts.mijndak.nl kwijt. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt een nieuw wachtwoord opgeven. Ga naar huiswaarts.mijndak.nl en kies voor Inloggen - Wachtwoord of registratienummer vergeten en volg de stappen.

Kunt u voor mij de betaling van de verlengingskosten van mijn inschrijving als woningzoekende regelen?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw inschrijving en jaarlijkse verlenging ervan. Wanneer uw betaling niet op tijd binnen is, wordt u uitgeschreven op huiswaarts.mijndak.nl en vervalt uw wachttijd. U moet zich dan opnieuw inschrijven.

U krijgt zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. U kunt het bedrag zelf overmaken. Ook verschijnt er vanaf dat moment als u inlogt, automatisch een scherm waarin u een doorlopende machtiging kunt afgeven.

Let op: na het accepteren van een woning vervalt uw inschrijving automatisch. Wilt u na acceptatie opnieuw inschrijven? Dan betaalt u weer eenmalig € 25 en jaarlijks € 10 voor het verlengen.

Ik ben uitgeschreven als woningzoekende. Hoe komt dat?

Algemeen

Wij schrijven u automatisch uit als u een woning accepteert. Of als u de inschrijfkosten of verlengingskosten niet betaalt. Stond u met twee personen op een huurovereenkomst en stond u beiden ingeschreven? Dan vervallen beide inschrijvingen. Ook wordt u uitgeschreven wanneer u uw inschrijving op eigen verzoek laat vervallen of als huiswaarts.mijndak.nl aan u verzonden post 'onbestelbaar' terug krijgt.

Ik zoek een woning, maar heb geen computer of kan hier niet goed mee overweg. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt hulp en ondersteuning vragen aan bekenden met een computer (familie, kennissen, buren, uw belastingadviseur). Ook kunt u in de bibliotheek gebruik maken van een computer en daarop naar de website huiswaarts.mijndak.nl gaan.

Ik heb de verlengingskosten voor mijn inschrijving als woningzoekende betaald met een eenmalige machtiging, maar het is niet afgeschreven. Hoe komt dat?

Algemeen

Het kan enkele weken duren voordat huiswaarts.mijndak.nl uw betaling afschrijft. U kunt in de tussentijd gewoon reageren op woningen. Lukt dit niet, neem dan contact op met huiswaarts.mijndak.nl: (0900) 732 2843 (gebruikelijke belkosten).

Ik ben uitgeschreven als woningzoekende bij Woningstichting Barneveld omdat ik niet op tijd heb betaald. Kan ik dit ongedaan maken?

Algemeen

Als u het klantcontactcentrum van huiswaarts.mijndak.nl binnen twee maanden een e-mail stuurt of belt, kunnen zij uw uitschrijving ongedaan maken. Reageert u niet binnen twee maanden? Dan is uw uitschrijving definitief en vervalt uw inschrijfduur. U kunt zich altijd opnieuw inschrijven.

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

Algemeen

U kunt dit uittreksel aanvragen bij de gemeente. Voor het aanvragen heeft u uw DigiD nodig. Het uittreksel BRP mag niet ouder zijn dan één maand.

Ik wil mij uitschrijven als woningzoekende bij Woningstichting Barneveld. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt zelf uw uitschrijving regelen op huiswaarts.mijndak.nl.

Ik zoek een woonwagenstandplaats. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Woningstichting Barneveld heeft een beperkt aantal woonwagenstandplaatsen. Als er een standplaats vrijkomt, zoeken wij een nieuwe kandidaat in overleg met de huidige standplaatsbewoners.

Kan ik bij co-ouderschap mijn kind bij mij inschrijven op huiswaarts.mijndak?

Algemeen

Ja, dit kan wanneer het co-ouderschap officieel is vastgelegd. Dit moet kunnen worden aangetoond door middel van de officiële documenten bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan.