Huurwoning kopen

Het komt soms voor dat Woningstichting Barneveld een huurwoning te koop aanbiedt. Als we een leegstaande huurwoning te koop aanbieden, komen als eerste huurders van Woningstichting Barneveld in aanmerking om op de woning te reageren. Onze koopwoningen zijn te vinden op Funda. Midden Nederland Makelaars (MNM) kan u informeren over de woningen die te koop staan. Zij begeleiden namens ons de verkoop.

Huurt u nu een woning van ons en heeft u interesse in een van onze koopwoningen?
Dan heeft u als voordeel dat u voorrang heeft op niet-huurders, net als alle andere huurders van Woningstichting Barneveld die belangstelling hebben. Dit houdt in dat u, vanaf het moment dat de woning op Funda staat, 7 werkdagen de tijd heeft om:

 • uw belangstelling kenbaar te maken bij MNM;
 • de woning te bezichtigen;
 • (eventueel) een bod uit te brengen.

Hierna kunnen ook andere geïnteresseerden (niet-huurders) kijken en bieden.
Wij willen op deze manier onze huurders de kans bieden om op deze hectische woningmarkt toch een woning te kunnen kopen. Hierbij komt er dan ook weer een huurwoning vrij voor een andere woningzoekende.

Wilt u uw eigen huurwoning kopen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Veel gevraagd over Huurwoning kopen

Kan ik de woning die ik huur ook kopen?

Algemeen

Een deel van onze huurwoningen kan in de vrije verkoop gekocht worden. In een enkel geval ook met Koopgarant. Dit is onder meer afhankelijk van de ligging, bouwjaar, grootte van het perceel. Neem contact met ons op indien u uw woning wilt kopen. Dan zoeken wij voor u uit of uw woning hiervoor in aanmerking komt.

Wat is Koopgarant?

Algemeen

Koopgarant houdt in dat u een huis koopt voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie. U betaalt bij aankoop een lagere prijs dan de marktwaarde die is vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Bij terugkoop ontvangt u een prijs die bestaat uit de oorspronkelijke koopsom plus of min een aandeel in de waardeontwikkeling.

Ik kan mijn huurwoning kopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

 1. Vaststellen koopprijs; na overleg met u, geven we uw gegevens door aan een onafhankelijk taxateur. De taxateur belt u om een afspraak te maken voor de taxatie. Als het taxatierapport bij ons binnen is, krijgt u een schriftelijke aanbieding van ons met de vaste koopprijs. Deze prijs is niet onderhandelbaar.
 2. Opmaken koopovereenkomst; besluit u de woning te kopen? Dan geven wij uw gegevens door aan Midden Nederland Makelaars, zij maken een koopovereenkomst op en maken een afspraak met u om deze te ondertekenen.
 3. U regelt uw financiering bij een hypotheekverstrekker.
 4. Inplannen leveringsdatum van de woning bij notaris.
 5. Overdracht van de woning; op de leveringsdatum vindt de overdracht van de woning bij de notaris plaats en bent u eigenaar van uw woning!

Waarom kan ik mijn huurwoning niet kopen?

Algemeen

Wij willen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar houden voor mensen met een lager inkomen. Daarom kan niet iedereen zijn of haar huurwoning kopen. Een beperkt deel van onze woningen komt in aanmerking voor verkoop. 

Kan ik onderhandelen over de koopprijs?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Wij werken niet met vraagprijzen, maar met vaste koopprijzen. De koopprijs bepalen wij aan de hand van een taxatierapport. Dit rapport laten wij opstellen door een onafhankelijk taxateur. U betaalt een eerlijke prijs op basis van de getaxeerde marktwaarde.

Wat is een taxatierapport?

Algemeen

Voor de verkoop van een woning laten wij een onafhankelijke taxtateur een taxatierapport opstellen. Dit is een objectieve waardebepaling van het onroerend goed. De taxatiewaarde bepaalt de vraagprijs van de woning. Deze is niet onderhandelbaar. Het taxatierapport is een half jaar geldig.

Ik heb een brief gekregen met de aanbieding om mijn woning te kopen. Maar dat wil ik niet. Wat nu?

Algemeen

Dan hoeft u niets te doen. U blijft uw woning gewoon huren.

Ik heb een woning van jullie gekocht en ik heb daar een klacht over. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dien uw klacht bij ons in via het algemeen contactformulier of per post. Leg in uw bericht duidelijk uit waarover u ontevreden bent. Zodra wij uw klacht ontvangen hebben, nemen wij contact met u op.

Kan ik als koper zelf een notaris kiezen?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Voor het passeren van de leveringsakte en de hypotheekakte, werken wij met vaste lokale projectnotarissen.

Ik ben huurder van Woningstichting Barneveld. Wat zijn de voorwaarden voor mij om in aanmerking te komen voor jullie koopaanbod bestaande huurwoningen?

Algemeen

Bij het verkopen van onze bestaande huurwoningen aan huurders van Woningstichting Barneveld, hanteren wij de volgende voorwaarden:

 • U huurt een woning van Woningstichting Barneveld en laat deze leeg achter.
 • U huurt een zelfstandige huurwoning. Dit betekent dat het huurcontract van de woning op uw naam staat en niet inwonend bent bij iemand die een woning van Woningstichting Barneveld huurt.
 • U gaat akkoord met een zelfbewoningsplicht van 5 jaar. Dit betekent dat het huis alleen door de koper bewoond mag worden voor de aangewezen periode.
 • U bent zelf aanwezig tijdens de bezichtiging.
 • We verkopen de woning niet onder de getaxeerde marktwaarde.
 • U biedt minimaal de vraagprijs. U krijgt geen voorrang als u onder de vraagprijs biedt.  Let op; voorrang betekent dat we als eerste met u in gesprek gaan.
 • Bij het uitbrengen van uw bod levert u een verklaring aan van uw hypotheekverstrekker. Deze verklaring toont aan dat het afsluiten van een hypotheek voor de vraagprijs haalbaar is.
 • De woning kan niet gekocht worden als er vermoedens van onderhuur of overlastklachten zijn. Dit is ter beoordeling aan Woningstichting Barneveld.
 • Woningstichting Barneveld heeft het recht van gunning. Dat betekent dat Woningstichting Barneveld mag bepalen of de combinatie van prijs en voorwaarden voldoende is om aan een bepaalde bieder te verkopen. Woningstichting Barneveld is dus niet verplicht aan de hoogste bieder te verkopen, maar kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een lager bod met betere voorwaarden. Er kan zelfs worden besloten niet te gunnen (niet te verkopen).
 • Als er meerdere belangstellenden zijn, hebben huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang. Wanneer meerderde of alle belangstellenden een sociale huurwoning achterlaten, krijgt iedereen de kans om een laatste bod uit te brengen. De woning gunnen wij aan de bieder met het beste bod. Zie ook recht van gunning.
 • Als er uitsluitend meerdere  belangstellenden zijn die een vrije sector huurwoning achterlaten, dan krijgen zij de kans om een laatste bod uit te brengen. De woning gunnen wij aan de beste bieder.
 • Uw huidige huurcontract eindigt uiterlijk 2 maanden na levering van de koopwoning. Dit wordt als artikel opgenomen in de koopovereenkomst.

Ik heb belangstelling voor huurwoningen die jullie te koop aanbieden en wil daarvan op de hoogte blijven. Hoe kan ik op de hoogte blijven van jullie koopaanbod huurwoningen?

Algemeen

Hou onze website en Facebook-pagina goed in de gaten. Twee weken voordat een woning in de verkoop komt, doen wij daar een vooraankondiging.

Ik ben huurder van Woningstichting Barneveld en heb belangstelling in jullie koopaanbod bestaande huurwoningen. Hoe werkt het?

Algemeen

 • Zodra een woning in verkoop gaat, bieden wij deze aan op Funda en op onze website. Een week van te voren komt er een vooraankondiging  op onze website en op onze Facebook-pagina.
 • U heeft 7 werkdagen de tijd om uw interesse te melden en de woning te bezichtigen. Na deze periode kunnen ook niet-huurders kijken en bieden.
 • Binnen deze 7 werkdagen organiseert onze makelaar Midden Nederland makelaars een open huis exclusief voor onze huurders of zij plannen rechtstreeks met u een bezichtiging in.
 • Zijn er binnen 7 werkdagen geen geschikte kandidaten? Dan bieden wij de woning aan overige geïnteresseerden aan. 

Ik wil een woning bezichtigen die jullie in de verkoop hebben staan. Hoe kan ik dat regelen?

Algemeen

Hiervoor kunt u contact opnemen met Midden Nederland Makelaars. Telefoonnummer (0342) 423 400 (Barneveld) of (0342) 472 072 (Voorthuizen).

Als er meerdere huurders geïnteresseerd zijn in dezelfde woning die jullie te koop hebben staan, wie heeft er dan voorrang?

Algemeen

Als er meerdere belangstellenden zijn, dan hebben huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang. Wanneer alle of meerdere  belangstellenden een sociale huurwoning achterlaten, dan vragen we iedereen om een laatste bod uit te brengen. De woning gunnen wij aan de beste bieder.

Als er uitsluitend meerdere belangstellenden zijn die een vrije sector huurwoning achterlaten, krijgen zij de kans om een laatste bod uit te brengen. De woning gunnen wij aan de beste bieder.

De beste bieder hoeft niet altijd de hoogste bieder te zijn. Opleverdata en voorbehoud van financiering kunnen ook een rol spelen in de beslissing aan wie de woning wordt gegund.

Waarom krijgen huurders van Woningstichting Barneveld voorrang bij het aankopen van een huurwoning?

Algemeen

Wij willen onze huurders de kans bieden om op deze hectische woningmarkt toch een woning te kunnen kopen. Daarnaast brengt het doorstroming op gang. Er komt hierdoor weer een huurwoning vrij voor een andere woningzoekende.

Wat als ik een huurder ben en ik meld me na deze week?

Algemeen

Dan heeft u geen voorrang meer en wij beschouwen u dan als een regulier belangstellende koper. U kunt gewoon meedoen in het reguliere verkoopproces.