Servicekosten

Naast de maandelijkse netto huur betaalt bijna iedere bewoner een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaalt u meer dan in een eengezinswoning. Het bedrag dat u betaalt is een voorschotbedrag. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot.

Veel gevraagd over Servicekosten

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Dat staat in uw huurovereenkomst. Woont u al langere tijd in de woning? Kijk dan in de brief 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'. Huurders van een sociale huurwoning ontvangen vóór 1 mei - uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de huuraanpassing - deze brief.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Het voorschotbedrag passen wij een keer per jaar aan per 1 juli. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Deze ontvangt u voor 1 mei.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Wat kan ik doen bij schade door (extreme) weersomstandigheden, zoals storm?

  • Neem bij schade aan de buitenkant van de woning contact met ons op: (0342) 427 500 of info@wstg-barneveld.nl.
  • Neem bij schade aan uw inboedel contact op met uw verzekeraar (inboedelverzekering).
  • Neem bij schade aan glas contact op met de Glaslijn via (0800) 020 7207 als u een glasverzekering via Woningstichting Barneveld heeft. En anders met uw eigen verzekeraar, als u zelf een glasverzekering hebt afgesloten.

Ik heb een eindafrekening gekregen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Bel ons: (0342) 427 500. Wij kijken graag voor u na hoe de rekening tot stand is gekomen. Klopt er iets niet? Dan herstellen wij die natuurlijk.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Voor de verdeling van de servicekosten volgen wij het beleid servicekosten van de Huurcommissie. Informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Onder de servicekosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor:

  • stroom/elektra voor algemene ruimtes en lift;
  • schoonmaakkosten;
  • groenonderhoud.

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat voor ons regelen?

Dat kan. Voorwaarde is dat 70 procent van alle huurders van uw woongebouw dat ook wil. Als wij de schoonmaak regelen, betaalt u daarvoor via de servicekosten. Bel ons voor informatie, dan berekenen wij het maandelijks bedrag voor u. Ook vragen wij uw medehuurders of zij belangstelling hebben.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten van leegstaande woningen betalen wij.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van een portiek, galerijen of bergingen en stroomverbruik van liften.